MindPoint Quiz Show

MindPoint Quiz Show

ฟรี
เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้เข้าแข่งขันด้วยการนำเสนอเนื้อหาของ ExamView® ในรูปแบบของเกม
คะแนนผู้ใช้
4.0  (22 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.7
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด ฟรี   13.1 MB
เปลี่ยนผู้เรียนเป็นผู้เข้าแข่งขันด้วยเนื้อหาของ ExamView® ในรูปแบบเกมโชว์และเห็นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแบบก้าวกระโดด. ผู้สอนสามารถประเมินผลผู้เรียน ตัวโปรแกรม Quiz Show เองก็จัดการเรื่องเกม. สามารถเลือกดูผลลัพธ์จากมาตรฐานที่ตั้งไว้ หัวข้อหรือจุดประสงค์การเรียนรู้. แข่งกับคอมพิวเตอร์หรือปะทะเพื่อนร่วมห้องก็ได้. โปรแกรม Quiz Show ได้รับการออกแบบสำหรับผู้เรียนวัยประถมจนถึงมัธยมต้น ส่วนระดับมัธยมปลายหรือสูงกว่า จะใช้โปรแกรม Quiz Show SE.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: