MindPoint Quiz Show

MindPoint Quiz Show

Miễn phí
Biến học sinh thành những người dự thi bằng cách giới thiệu nội dung ExamView® trong một trò chơi
Người dùng đánh giá
4.0  (22 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.7
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   13.1 MB
Biến học sinh thành những người dự thi bằng cách giới thiệu nội dung ExamView® dưới dạng một định dạng trò chơi truyền hình và theo dõi sự tiến triển của việc tham gia lớp học. Người hướng dẫn có thể đánh giá học sinh trong khi Quiz Show trực tiếp chỉ dẫn trò chơi. Xem kết quả dựa trên tiêu chuẩn, chủ đề của bang hoặc mục tiêu học tập. Thách thức với máy tính hoặc thi đấu với các bạn cùng lớp. Quiz Show được thiết kế cho các học sinh tiểu học và trung học; Quiz Show SE hấp dẫn các học sinh cấp ba hoặc trên nữa.
Thông tin được cập nhật vào: